Układanie kostki brukowej

Układając kostkę brukową, wychodzimy z założenia, że oprócz jej istotnych i najbardziej pożądanych walorów dekoracyjnych, musi ona spełniać o wiele więcej wymagań. Klienta interesuje przede wszystkim wygląd samej powierzchni oraz jej jakość, jednak my staramy się wyjść naprzeciw potrzebom, które mogłyby kiedyś w przyszłości utrudniać sprawy konserwacyjne.

Jednym z ważniejszych powodów, dla których stosujemy nowoczesne metody układania kostki jest możliwość przeprowadzania napraw, a nawet możliwość zdemontowania części nawierzchni, gdy zaistnieje taka konieczność, jak również przewidywanych obciążeń. W zależności, czy przykładowa alejka ma być traktem dla pieszych, czy też podjazdem dla samochodów, stosujemy kostkę brukową o określonej grubości. Jest to konieczne, ponieważ jest dyktowane ciężarem pojazdów, jakie będą korzystać z tej nawierzchni. Tak na przykład, nawierzchnie dla ruchu pieszego lub takie, po których sporadycznie poruszają się samochody osobowe, układamy z kostki o grubości 6 cm.

Przy obciążeniach większych stosujemy kostkę o grubości 8 cm albo nawet 10 cm. Za przykład podamy tutaj podjazdy przemysłowe z kostki brukowej. Zawsze planujemy układanie kostki brukowej w taki sposób, aby w efekcie otrzymać powierzchnię, która bardzo dobrze i szybko przepuszcza wodę opadową. Uzyskujemy to zapewniając właściwy spływ poprzez nachyleniu nawierzchni w kierunku gruntu nieutwardzonego. Jeśli jednak mamy do czynienia z bardzo dużą powierzchnią, której nie możemy nadać właściwego spadku, albo jeśli okazuję się, że grunt bardzo słabo przepuszcza wodę, stosujemy instalacje odwodnienia, które łączymy z Państwa instalacją kanalizacyjną.

Prace przygotowawcze zaczynamy od przygotowania terenu. Następuje wówczas usunięcie wierzchniej warstwy ziemi, co nazywamy korytowaniem. W zależności od tego, jakiego przeznaczenia będzie to nawierzchnia, głębokość warstwy ziemi, jaką usuwamy, może sięgać nawet 30-50 cm. Następnym etapem naszych prac jest uzyskanie właściwej podbudowy pod warstwę kostki, którą będziemy układać. Właśnie dzięki podbudowie uzyskujemy właściwy rozkład obciążeń oraz stabilizację podłoża. Wykonujemy ją z użyciem żwiru, grysu, żużlu, tłucznia drogowego lub pospółki. Podbudowę układamy 10-centymetrowymi warstwami, które zagęszczamy.

Najczęściej po tej operacji układamy sobie krawężniki, aby obramować całą powierzchnię, na której ułożymy kostkę. Ostatnim etapem prac, jaki wykonujemy przed układaniem kostki brukowej, jest przygotowanie podsypki złożonej ze żwiru lub grysu, albo mieszaniny obu tych składników. W zależności od przeznaczenia powierzchni, stosujemy również podsypkę składającą się z mieszaniny piasku i suchego cementu, której nie zagęszczamy. Zagęszczenie podsypki następuje dopiero po ułożeniu kostki. Grubość jej to 3-5 cm. Dzięki tak przygotowanej podsypce uzyskujemy podłoże pod prawidłowe osadzenie kostki brukowej.

Następnie przystępujemy do właściwych prac. Prace te dzielimy na kilka czynności. Jest to jej poziomowanie względem krawężników, lub jeśli ich nie ma, według określonych przez Państwa punktów odniesienia i dokładne wyrównanie podsypki. Następnie starannie układamy kostkę brukową, tak aby pomimo wzoru jaki Państwo sobie życzą, nie pozostały szpary pomiędzy poszczególnymi kostkami. Elementy kostki układamy ciasno, według wzorów, a jeśli zachodzi konieczność przycięcia, stosujemy do tego celu szlifierkę kątową z tarczą diamentową. Po ułożeniu kostki rozpoczynamy prace wykończeniowe. Brzegi, które nie są zamknięte krawężnikami, przygotowujemy do oporowania lub obmurowania. Po tej czynności sprawdzamy, czy nie ma jakiś mankamentów na nawierzchni, a jeśli są, poprawiamy, a następnie całą nawierzchnię z kostki utwardzamy przy pomocy płyty wibracyjnej.

Po zakończeniu utwardzania, całą powierzchnię pokrywamy piaskiem, który po wniknięciu w szczeliny pomiędzy poszczególnymi kostkami, zaklinuje je między sobą. Nadmiar usuwamy, a tak przygotowana powierzchnia z kostki brukowej jest już gotowa do użytku. po skończonej pracy proponujemy Państwu pokrycie kostki specjalnym preparatem, który zmniejsza jej nasiąkliwość i jeszcze bardziej uwidacznia kolorystykę.